Zdalny system telewizji przemysłowej

Obsługa systemu monitorowania wizyjnego nie była zadaniem prostym, zwłaszcza dla osób które nie miały doświadczenia w sterowaniu takowym. Zdecydowaliśmy więc, iż zakład zostanie wyposażony w przewodowy system monitorowania, podłączony do lokalnej stacji monitorowania, w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Internetowy system monitorowania wizyjnego

telewizja przemysłowa w poznaniuInternetowa telewizja przemysłowa miała wiele zalet, nie posiadanych przez systemy stacjonarne. Przede wszystkim, nie wymagała stworzenia infrastruktury i ciągłego doglądania urządzeń składowych, które w całości znajdowały się w stacji monitorowania do którego system był podłączony. Nie było również konieczności angażowania dedykowanych operatorów systemu, z tego samego powodu. Jednocześnie, nasz system posiadał tak wysokie parametry, iż operatorzy uważali że jest to najlepiej działająca telewizja przemysłowa w Poznaniu. System działał bowiem na najlepszym dostępnym łączu internetowym, a jakość obrazu dorównywała niemal wzrokowej, co umożliwiało operatorowi dozorującemu obiekt natychmiastowe działanie w przypadku powstania jakiejkolwiek sytuacji problemowej, oraz łatwe i sprawne koordynowanie zakładowych pracowników ochrony. Dokładny monitoring był również zasługą bodaj najnowocześniejszych urządzeń obserwacyjnych, w tym i modeli przeznaczonych specyficznie do pracy w zakładach przemysłowych, jak również kamer ruchomych, umieszczonych na budynkach, dzięki którym możliwe było aktywne obserwowanie wybranych osób czy pojazdów poruszających się po terenie zakładu.

Jakość nowoczesnych kamer była nieporównywalna do tej, którą posiadały bardziej standardowe urządzenia, zarówno pod względem jakości obrazu, jak i wytrzymałości. Usterki były więc niemal niespotykane, podobnie jak zakłócenia wizji z jakiegokolwiek powodu.