Zawartość i elementy formalne karty wyrobu

Zadaniem każdego podmiotu wprowadzającego dany wyrób na rynek jest przede wszystkim dopilnowanie wszelkich aspektów prawnych z tym związanych. Na terenie kraju obowiązujące są bowiem aktualne ustawy czy rozporządzenia. Oprócz tego obowiązujące są również przepisy europejskie, które są egzekwowane przy pomocy dyrektyw czy także rozporządzeń. Kluczowym zagadnieniem pozostaje więc spełnienie wszelkich wymogów prawnych.

Co powinno być zawarte w karcie wyrobu?

karta charakterystyki produktuW szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wprowadzany wyrób czy substancja może być niebezpieczna dla użytkownika. W takim przypadku wraz z wyrobem lub na życzenie klienta powinna być udostępniona karta charakterystyki produktu, w której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na jego temat. W karcie charakterystyki znaleźć można między innymi informacje na temat zagrożeń, bezpiecznego magazynowania czy postępowaniu oraz usuwaniu substancji lub mieszanin. Dokument ten powinien posiadać ściśle określoną strukturę, która jest przedstawiona w odpowiednim rozporządzeniu. Firma czy osoba sporządzająca powinna zawrzeć w nim między innymi: identyfikację substancji lub mieszaniny oraz identyfikację przedsiębiorstwa, identyfikację zagrożeń, informację o składnikach czy środki pierwszej pomocy. Dodatkowo w dalszej części dokumentu znaleźć można: postępowanie w przypadku pożaru, postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska, właściwości fizyczne i chemiczne czy stabilność i reaktywność.

Warto wspomnieć, że dokument musi zawierać również inne informacje, a przedstawione powyżej są jedynie przykładem. Kluczowym zagadnieniem jest jego skrupulatne przygotowanie przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje, a także wiedzę w tym zakresie. Tylko w ten sposób można przygotować kompletną dokumentację zgodnie z wymogami krajowymi czy unijnymi. To z kolei zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa użytkownikom, którzy będą mieli okazję zapoznać się z takim dokumentem.