Właściwości fizyczne polipropylenu (pp)

Handlowy polipropylen (PP) jest zwykle izotaktyczny. Taktyczność podawana jest zazwyczaj w procentach, przy zastosowaniu wskaźnika izotaktycznego (zgodnie z normą DIN 16774). Wskaźnik ten mierzy się poprzez określenie frakcji polimeru nierozpuszczalnego we wrzącym heptanie. Polipropyleny dostępne w handlu mają zazwyczaj indeks izotaktyczny pomiędzy 85 a 95%.

Polipropylen (pp) – właściwości i zastosowanie

pojemniki z ppTaktyczność wpływa na właściwości fizyczne polimerów. Ponieważ grupa metylowa znajduje się w izotaktycznym propylenie konsekwentnie umieszczonym po tej samej stronie, wymusza to powstanie makrocząsteczki w kształcie spirali (podobnie jak ma to miejsce w skrobi). Struktura izotaktyczna prowadzi do powstania półkrystalicznego polimeru. Im większa jest izotaktyczność (frakcja izotaktyczna), tym większa jest krystaliczność, a tym samym temperatura mięknienia, sztywność, e-moduł i twardość. Polipropylen jest materiałem odpornym na zmęczenie, dlatego większość plastikowych zawiasów, takich jak zawiasy na butelkach typu flip-top, wykonana jest z tego właśnie materiału. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że cząsteczki łańcucha są skierowane w poprzek zawiasu, aby zmaksymalizować jego wytrzymałość. Półprzezroczyste, wytrzymałe pojemniki z pp wielokrotnego użytku wykonywawane są dla konsumentów z różnych firm, w różnych kształtach i rozmiarach, chociaż pokrywy często produkuje się z nieco bardziej elastycznego LDPE. LDPE (Low Density Polyethylene) to etylen w procesie polimeryzacji, posiadający strukturę charakteryzującą się niską gęstością.

Dzięki temu mogą zatrzasnąć się na pojemniku w celu jego zamknięcia. Do produkcji butelek powszechnie stosuje się również HDPE i politereftalan etylenu. Z polipropylenu lub HDPE produkuje się m.in.: plastikowe wiadra oraz kosze na śmieci, akumulatory samochodowe, pojemniki na chłodziarki, naczynia i dzbanki.