Sprawne data recovery

Uszkodzenia nośnika danych nie zdarzały się w komputerach często. Nowoczesne dyski twarde były bowiem bardzo dobrze zabezpieczone przed najbardziej prawdopodobnymi awariami, nawet gdy były poddawane największym obciążeniom i długotrwałej, ciągłej pracy. Każda awaria mogła bowiem spowodować utratę ważnych danych, co mogło mieć bardzo nieprzyjemne następstwa zwłaszcza dla firm.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonego nośnika

odzyskiwanie danych z dyskuNa szczęście dla wielu posiadaczy komputerów osobistych, odzyskiwanie danych z nośników nie było tak trudnym zadaniem jak jeszcze kilka lat temu. Nawet najbardziej uszkodzone urządzenia mogły być częściowo odrestaurowane, a zapisane dane odtworzone. Odzyskiwanie danych z dysku przeprowadzano przede wszystkim za pomocą programów kompilacyjnych, które wykorzystywały zarówno dane znajdujące się na samym nośniku, jak i obrazy wszystkich plików które były usunięte lub uszkodzone w niedużym odstępie czasowym. Owe programy mogły, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, odbudować cały magazyn z niesprawnego nośnika, jeśli nie był on fizycznie uszkodzony w nadmiernym stopniu. Tego rodzaju aplikacje działały zarówno na standardowych dyskach optycznych jak i na nośnikach półprzewodnikowych, i były najczęściej wykorzystywane w celu szybkiego i sprawnego odrestaurowania zawartości uszkodzonego magazynu danych.

Odzyskiwaniem danych zajmowało się bardzo wiele różnych firm informatycznych oraz serwisów komputerowych, a dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i dostępności narzędzi, taki zabieg nie był wcale bardzo kosztowny. Awaria nośnika mogła być więc usunięta szybko, a w przypadku braku takiej możliwości, dane z łatwością mogły być skopiowane na całkowicie sprawny dysk, często z minimalną utratą zawartości lub też bez żadnego ubytku.