Specyfika izolacji ciężkich oraz jej odmiany

 

Wszystkie części budynku, które znajdują się poniżej poziomu gruntu, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią. W tym celu stosuje się izolacje pionowe i poziome, które chronią budynek przed pobieraniem wody z gruntu do struktury fundamentów.

Zastosowanie i właściwości izolacji ciężkich

ciężkie izolacje fundamentówIzolacje stosuje się dla zabezpieczenia ścian i cokołów znajdujacycyh się poniżej poziomu gruntu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje rodzaje izolacji: ciężkie izolacje fundamentów poziome, oraz ciężkie izolacje pionowe. Izolacje pionowe wykorzystuje się do ochrony przed wodami opadowymi i gruntowymi. W domach jednorodzinnych stosuje się je na całej powierzchni pionowych ścian fundamentów, przy czym materiał izolacyjny umieszczany jest na ścianę budynku, na wysokość co najmniej 0,2 do 0,6 m nad poziom terenu. Izolacje poziome wykonywane są na powierzchni ław fundamentowych, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych, oraz na fundamencie pod kominem. Składają się z trzech warstw papy asfaltowej, lub właściwej dla struktury fundamentów folii hydroizolacyjnej. Prawidłowe wykonanie izolacji uzależnione jest od zapewnienia ciągłości z izolacją podłoża na powierzchni gruntu. Ciężkie izolacje pionowe i poziome muszą być ze sobą precyzyjnie połączone, tzn. nie mogą zawierać łączeń uzupełniających, oraz różnić się składem materiałowym. Izolacja wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zapewni pełną ochronę budynku przed naporem wody i wilgoci, gwarantując bezpieczeństwo konstrukcyjne, oraz komfort późniejszego użytkowania z pomieszczeń.

Oprócz standardowych materiałów hydroizolacyjnych używanych do tego typu izolacji, należy również wymienić tzw. membrany kauczukowo-bitumiczne, które coraz częściej znajdują swoich zwolenników. Charakteryzują się prostym montażem, dużą odpornością na działanie wody, oraz wytrzymałością mechaniczną i chemiczną.