Rodzaje szkoleń BHP

BHP jest to zbiór zasad bezpieczeństwa, obowiązujących wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Szkolenie BHP jest ono obowiązkowe dla każdego nowego pracownika oraz wymagane jest by pracownicy już zatrudnieni odnawiali. Brak ważnego szkolenia, wiąże się z konsekwencjami dla pracodawcy, które tego nie dopilnował.

Jak wygląda szkolenie BHP?

szkolenia bhp przez internetZazwyczaj odbywa się ono w formie stacjonarnej w zakładzie pracy. Pracownik bądź pracownicy spotykają się z człowiekiem odpowiedzialnym za bhp w danej jednostce bądź zakładzie pracy. Zostają oni poinformowani o obowiązujących zasadach, których należy przestrzegać w pracy aby zachować pełne bezpieczeństwo. Otrzymują również informację co zrobić w sytuacjach zagrożenia, jak postępować bądź do kogo należy się zwrócić. Coraz popularniejsze w ostatnim czasie są szkolenia BHP przez internet. Dzięki czemu osoba, która jest zainteresowana szkoleniem BHP nie musi wychodzić z domu ani dogrywać terminu, który będzie odpowiedni dla prowadzącego jak i słuchającego. Wiedza przekazana na internetowym szkoleniu jest taka sama jak ta, którą otrzymujemy osobiście. Jednak komfort szkolenia w domu, przy komputerze jest zdecydowanie większy i wydajniejszy. Jest to oszczędność czasu zarówno dla prowadzącego jak i uczestnika szkolenia. Osoba która wykona szkolenie zarówno stacjonarnie jak i przez internet otrzymuję odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, gdzie jedno musi zachować dla siebie w celu potwierdzenia, natomiast jedno przekazać bezpośrednio do pracodawcy.

Bezpieczeństwo to podstawa potrzeba ludzka, jeżeli osoba nie czuję się bezpieczna nie jest w stanie funkcjonować na sto procent swoich możliwości. Dlatego szkolenie jest wymagane, pracownicy dzięki niemu zyskują poczucie bezpieczeństwa i świadomość czyhających na nich zagrożeń.