Prawidłowa wycena szkody

Zazwyczaj, gdy dochodzi do zdarzenia, które określamy szkodą konieczne jest przede wszystkim ustalenie przyczyn, ale również jej wartości. Tego rodzaju zadaniami zajmują się powoływani do tego celu biegli. Na ogół szkody dotyczyć mogą mienia. Zdarzają się jednak sytuacje, że dochodzi do szkody gospodarczej.

Przyczyny powstawania szkód gospodarczych

wycena szkody gospodarczejMając na uwadze skalę, jaką taka szkoda może przybrać straty szacuje się zwykle w dużo wyższych kwotach, niż szkody komunikacyjne, czy zwykłe szkody na mieniu. Szkodą gospodarczą może być na przykład zawalenie się budynku, który dodatkowo jest w stanie uszkodzić wiele innych budynków. Ponadto bardzo ważne jest tutaj zweryfikowanie winnych. To zwykle winny wyrządzenia szkody pokrywa jej wartość. Co do zasady wycena szkody gospodarczej trwa bardzo długo. Odnosi się to przede wszystkim do różnego rodzaju czynników, które sprawiają, że przede wszystkim konieczne jest dokładne zbadanie każdego z możliwych aspektów powstania tego zdarzenia. W związku z tym niezwykle często jesteśmy w stanie czekać na ustalenie wartości szkody dość długo, ale jeszcze dłużej może trwać odwołanie się od ustalonej przez biegłych wartości. W tym celu konieczne jest bowiem skompletowanie drugiego zespołu biegłych, który ponownie rozpatrzy wszelkiego rodzaju wątpliwości, które zostały podniesione. To dodatkowo może wydłużyć całą procedurę.

Oczywiście niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jak najbardziej decydują się na finansowanie tego rodzaju ubezpieczeń. Warto jest jednak zwrócić uwagę na kwestie odnoszące się wymogów, jakie muszą zostać spełnione, aby dane zdarzenie kwalifikowało się do wypłaty odszkodowania. W sytuacji, gdy zdarzenie nie mieści się w podanych kryteriach konieczne jest przede wszystkim ustalenie odpowiedzialności na drodze cywilnej.