Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ogień jest jednym z najpotężniejszych żywiołów, któremu nic się nie oprze. Potrafi w kilkanaście minut doszczętnie strawić budynek, jeżeli nic mu nie stawi oporu. Dlatego też tak ważne są skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Co zaliczamy do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych?

bierne zabezpieczenia przeciwpożarowePrawo budowlane nakazuje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które są w stanie skutecznie chronić budynek przed ogniem. Ich dobór jest podyktowany typem budynku, metrażem, a także rodzajem konstrukcji i materiałów z jakich jest wykonany. Przeważnie na rynku są stosowane bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz czynne, które łącznie stanowią doskonałą ochronę przed ogniem. Oczywiście nie da się w stu procentach zabezpieczyć budynku przed pożarem, ale można mieć znaczący wpływ na jego ewentualny wybuch lub szybkość rozprzestrzeniania się. Czynne zabezpieczenia są montowane na samym końcu, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do panującego już pożaru. Mogą to być różnego rodzaju czujnik dymu, temperatury czy ognia, ale także specjalne natryski montowane pod sufitem. Natomiast bierne zabezpieczenia mają na celu przeciwdziałanie pożarowi oraz utrudnianie mu rozprzestrzeniania się. Przeważnie należą do nich specjalne farby ognioochronne, które pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury, tworząc grubą warstwę zabezpieczającą przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury. Są to też specjalne powłoki lub obudowy z płyt, która odizolowują poszczególne elementy konstrukcji od wpływu ognia.

Bez wątpienia budynek bez zabezpieczeń ulegnie całkowitemu spaleniu w bardzo krótkim czasie, dlatego też stosuje się wszelkie formy ochronny obiektów budowlanych. Zabezpieczenie dają szanse znajdującym się wewnątrz osobom na ewakuację, a także zmniejszają ewentualne straty.