Oprogramowania do prac geodezyjnych

W obecnych czasach komputery i różnego rodzaju oprogramowania znacznie ułatwiają prace w wielu branżach. Geodezja jest bardzo dobrym tego przykładem, ponieważ w tej dziedzinie komputeryzacja przyniosła bardzo duże zmiany. Dużym ułatwieniem jest to, że już nie trzeba przeliczać współrzędnych w analogowy sposób, tylko dostajemy gotowane dane, a rysowane mapy są w formie wektorową, a nie w postaci rastrów.

Oprogramowania do kartowania dla geodetów

oprogramowanie geodezyjneJeszcze około dwadzieścia lat temu, gdy komputery nie były tak popularne, to mapy były rysowane przy pomocy rapidografów. Obecnie wszystko ma postać cyfrową, dzięki temu pomimo mijających lat, nie musimy się bać, że dana mapa ulegnie zniszczeniu. Mapy stworzone przy pomocy specjalnie stworzonych do tego oprogramowań, możemy używać przez wiele lat mając pewność, że ich jakość i dokładność jest nadal taka sama, jak w momencie, gdy mapa została stworzona. Oprogramowanie geodezyjne umożliwia pracę na tak zwanych warstwach, które możemy włączać i wyłączać, więc w momencie, gdy dany element nie jest nam potrzebny, to zwyczajnie możemy wyłączyć daną warstwę i uzyskać dokładnie taką mapę jak nam jest potrzebna. Nie musimy tak jak kiedyś wykonywać kilku map tego samego terenu o różnej specyfikacji. Programy do rysowania map zapewniają nam bardzo dużą dokładność. Uzyskana dokładność jest kilkukrotnie wyższa, niż w przypadku rysowania ręcznie.

Roczny dostęp do takiego oprogramowania kosztuje od kilkuset złotych do maksymalnie kilku tysięcy złotych. Cena uzależniona jest od tego na ilu komputerach chcemy mieć dostęp do takiego oprogramowania, a także od tego jak bardzo rozbudowaną wersję programu chcemy używać. Trzeba pamiętać o tym, że każdy ośrodek geodezyjny ma swoje wymagania co do składanych operatów.