O odpadach i ich kodach

 

Odpady powstają właściwie na każdym kroku. Nikt nie zdaje sobie sprawy, ile razy w ciągu dnia wyrzuca coś do kosza. Chociaż na ogół segregujemy śmieci, to jednak rzadko zastanawiamy się nad ich dalszym losem. Wiemy że ich część jest powtórnie wykorzystywana. Selekcja, ktora odbywa się w gospodarstwie domowym to tylko wstęp do ich ponownego użycia. Aby właściwie postępować z odpadami i trafniej je rozróżniać, stworzono wiele systemów ich klasyfikacji.

Sposoby klasyfikowania odpadów

kody odpadówJak juz wspomniano, istnieje wiele sposobów klasyfikacji odpadów. Stworzono te podziały, aby lepiej rozróżniać rodzaje śmieci oraz trafniej nimi rozporządzać. Są odpady, które można przerobic i ponownie wykorzystać, są i takie które kieruje się do degradacji lub utylizacji, ale istnieją też takie, które należy unieszkodliwiać, by nie zatruwały środowiska. Podstawowy podział zawiera ustawa o odpadach, która rozróżnia je na niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Tworzy ona również niebezpieczne kody odpadów, systematyzując je według źródeł ich pochodzenia i celów do jakich mogą być przeznaczone Aby jednak właściwy kod przyporządkować do konkretnego odpadu, należy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Tam znajduje się cała systematyka. Należy pamiętać o tym, że kluczową jest tutaj informacja o źródle pochodzenia odpadu. Bez tego nie można znaleźć odpowiedniego kodu.

Na przykład śmieci pochodzące z przetwórstwa drewna, z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury mają dla siebie ustalony kod 03, a odpady z budowy, remontów i innych robot budowlanych – 17. Odpady niebezpieczne są w tym katalogu zaznaczone gwiazdką umieszczoną w miejscu indeksu górnego. Przyporządkowane odpowiedniego kodu do danego rodzaju odpadów pozwala na racjonalne gospodarowanie nimi.