Motywowanie, a aplikacje mobilne

W definicji Kopertyńskiej motywacja to przyczyna i regulator zachowań człowieka. Zachodzi, jak pewien proces w ludzkiej podświadomości, dzięki czemu w ludzkim mózgu pojawia się skłonność do robienia czegoś.

Projektowanie aplikacji mobilnych to świetna motywacja do nauki programowania


Tę skłonność nazywa się często motywem, bodźcem, impulsem lub też – napięciem motywacyjnym. Pojawia się ona wtedy, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, iż musi zaspokoić swoją niezaspokojoną potrzebę i zaczyna wyrażać chęć do działania. Motywacja charakteryzowana jest również jako wewnętrzny stan umysłu i ciała – myśli i pragnienia, którymi osoba jest kierowana, i które pobudzają ja do działania. Motywacja wewnętrzna odzwierciedla się w stanach psychologicznych ilustrujących podejście określonej osoby do zrealizowania zadania: kompetencja
wiara we własne możliwości umiejętnego osiągnięcia sukcesu w dobrym wykonaniu powierzonego zadania; znaczenie atuty określonej pracy.

projektowanie aplikacji mobilnychWartość celu, która jest siłą napędową danego człowieka; wpływpoziom, w jakim określony człowiek może wpływać na strategiczne, administracyjne lub też inne efekty powierzonego zadania; samookreślenie niezależność w postępowaniu, możność podejmowania decyzji rozpoczynania, utrzymywania i dostosowywania własnych działań w dążeniu do realizacji zadania. Wiele osób równoznacznie traktuje pojęcie motywacji co motywowania. Jednak, jeśli przyjrzymy się bliżej literaturze przedmiotu odnajdziemy w niej stwierdzenie, iż motywacja i motywowanie, to dwa różne pojęcia. Motywacja jest w nas, zaś motywowanie to pojęcie zewnętrzne. Motywować można np. rzeczami materialnymi. Dla niektórych pracowników ważne może być np. otrzymanie od przełożonych najnowszego smartfona, na którym będzie mógł rozwinąć projektowanie aplikacji mobilnych do perfekcji. Dla innych dobrym motywatorem będzie jedynie dobre słowo przełożonego. Jedno jest pewne motywacji i motywowanie nie można przyrównywać do siebie. Definicje, które możemy odnaleźć w literaturze przedmiotu pokazują, że motywowanie należy do obowiązków kierownika. Praktycznie sprowadza się do działań, które mają na celu kierowanie personelem oraz poprawę ich zachowań, które są potrzebne do efektywnej pracy, dzięki której postawione przez przedsiębiorstwo cele zostaną osiągnięte.