Jak przystosować firmę do przepisów przeciwpożarowych?

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej obejmują szereg zachowań i restrykcji, które muszą być spełnione zarówno przez pracowników jak i pracodawcę. Regulują one obowiązki i uprawnienia, a także wymuszają ustalenie pewnym procedur, których trzeba się bezwzględnie trzymać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, a także mienia z powodu pożaru.

Kiedy trzeba wykonać dokładną ekspertyzę przeciwpożarową?

dokładne ekspertyzy ppożCzasem jednak zdarzają się sytuacje, w których budynek lub obiekt z przyczyn technicznych nie jest możliwy do przystosowania go do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Właściciel lub zarządca budynku może wówczas stanąć wobec sytuacji, w której odpowiednie organy odmawiają mu udzielenia zezwolenia na przebudowę, rozbudowę lub zmianę przeznaczenia budynku lub jego części. W takiej sytuacji niezbędne będą dokładne ekspertyzy ppoż, których wykonanie należy zlecić osobie do tego uprawnionej, czyli rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedsiębiorca nie może samodzielnie podjąć się wystawienia takiego dokumentu. Zawiera on w sobie analizę stanu budynku zestawioną z analizą aktualnych przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz przedstawia konkretne, zamienne rozwiązania, które należy wprowadzić w miejsce tych niemożliwych do zrealizowania. Posiadając taki dokument oraz wypełniając wszystkie zawarte w nim zobowiązania, właściciel lub zarządca budynku może z powodzeniem ubiegać się o niezbędne zezwolenia, aby rozszerzać swoją działalność przez przebudowę budynku.

W takich sytuacjach przedsiębiorcy niezbędna jest pomoc specjalisty. Mogą wystąpić też inne okoliczności, kiedy będzie on miał potrzebę zgłoszenia się do rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, na przykład potrzeba przeprowadzenia szczegółowego audytu przeciwpożarowego, w celu wykrycia uchybień przed właściwą kontrolą.