Ewolucja systemów ERP i program księgowy

Powstanie Internetu, dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i szybka globalizacja w krótkim czasie doprowadziły do zaistnienia nowych potrzeb na infrastrukturę informatyczną w firmach. Wzrastająca liczba zamówień i związanej z nimi dokumentacji wymogła na producentach oprogramowania stworzenie specjalnych narzędzi wspomagających obsługę biura.

Z czego korzysta program księgowy?

program księgowyPowstanie pierwszych systemów ewidencji materiałów jeszcze w latach 50-tych XX wieku, powiązanie ich z systemami zarządzania zamówieniami i finansami doprowadziło w końcu do pojawienia się zintegrowanych systemów ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Pod tą nazwą kryje się tak naprawdę zbiór programów odpowiadających procesom zachodzącym w przedsiębiorstwach. Program magazynowy odpowiada za zarządzanie stanami towarowymi i uwzględnianie sprzedaży podczas ich uzupełniania, przy współpracy z systemem handlowym, który z kolei generuje dokumenty sprzedaży. Z tych informacji korzysta program finansowo księgowy, albo po prostu program księgowy. Z początku systemy ERP były pakietami modułowymi, z modułami funkcyjnymi dostosowanymi pod wymogi klientów, zależnie od oferty sprzedawanymi osobno lub w pakietach.

W ostatnim czasie jednak, dzięki rozwojowi technologii internetowych i sieciowych, producenci oprogramowania ERP coraz częściej skłaniają się ku tworzeniu zintegrowanych systemów, aktualizujących dane w czasie rzeczywistym działających jako połączone funkcjonalności. Te nowe systemy są także zdolne do pracy w chmurze.