Czym ugasić ogień?

 

Ogień jest żywiołem, który może ogrzać, ale też bywa bardzo niebezpieczny. Kiedy zdarzy się, że zauważymy rozpoczynający się pożar i ma on niewielki zasięg, możemy starać się go sami ugasić, pod warunkiem, że mamy do tego odpowiedni sprzęt, taki jak gaśnica pianowa lub inna.

Zastosowanie gaśnic pianowych

gaśnica pianowaDziałanie gaśnic pianowych opiera się na wytwarzaniu warstwy izolacyjnej ze znajdującej się w butli piany, dzięki której istnieje możliwość odcięcia dostępu powietrza do palącej się powierzchni. Tego typu gaśnice są przeznaczone do gaszenia pożarów materiałów stałych oraz pożarów cieczy i materiałów stałych, które się  topią. Wspomniana gaśnica pianowa może też ugasić palący się tłuszcz i oleje. Trzeba pamiętać, że ten rodzaj gaśnicy nie może być stosowany w przypadku urządzeń elektrycznych. Jeżeli pali się jakieś urządzenie elektryczne należy sięgnąć po inny rodzaj gaśnicy, jaką jest gaśnica proszkowa. Jak wiadomo nie można stosować gaśnic pianowych do gaszenia  gazów i ciał wykazujących reakcje chemiczne pod wpływem kontaktu z wodą. Istnieje dwa rodzaje tych gaśnic, a mianowicie mechaniczne, których działanie opiera się na mechanicznym połączeniu roztworu wodnego środka pianotwórczego z powietrzem oraz chemiczne. Ich działanie opiera się, jak nazwa wskazuje na reakcji chemicznej. Pośród produktu, jakim jest gaśnica pianowa rozróżniamy jeszcze gaśnice pianowe kuliste i wielościenne.

Tego typu gaśnice znajdują dość powszechne zastosowanie i mogą być używana nawet w gospodarstwach domowych. Bardzo ważne jest to, że wykazuje ona bardzo dobrą skuteczność oraz nie powoduje bardzo dużych zniszczeń po zastosowaniu piany. Może być używana podczas pożarów kuchni, a także innych domowych pomieszczeń. Dobrze jest posiadać gaśnicę pianową we własnym domu.