Czym się zajmuje adwokat specjalizujący się w prawie karnym?

Wśród specjalności niektórych kancelarii adwokackich pojawia się prawo karne. Często łączone jest ono z zagadnieniami z zakresu innych gałęzi prawa. Może to być windykacja, odszkodowania czy zagadnienia prawa cywilnego. Niektórzy adwokaci prowadzą jednak kancelarie, które zajmują się wyłącznie sprawami powiązanymi z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. Co jednak konkretnie obejmują ich oferty?

Prawo karne – zakres usług

PrawnikPrawnik, specjalizujący się w sprawach karnych, najczęściej swoją ofertę kieruje w stronę osób fizycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby, które zostały postawione w stan oskarżenia za przestępstwo czy wykroczenie. W takim przypadku, adwokat reprezentuje klienta jako obrońca w toku postępowania sądowego. Z pomocy adwokata karnisty mogą jednak skorzystać także osoby, które zostały poszkodowane w wynik przestępstwa – wtedy wystąpi on w roli tzw. oskarżyciela posiłkowego. Prawnik bydgoszcz może także reprezentować jednostki gospodarcze, których dobro zostało naruszone w wyniki przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie. Adwokaci, którzy podejmują się obrony klienta, zajmują się wszelkimi czynnościami obrończymi nie tylko w toku właściwego postępowania sądowego. Prawnik z Bydgoszczy potrzebny jest także na etapie przygotowawczym oraz w postępowaniu apelacyjnym czy kasacyjnym. Niektórzy prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw o określonym charakterze, dla innych każde zagadnienie stanowi nowe, interesujące z zawodowego punktu widzenia wyzwanie do pokonania.

Adwokat może zajmować się przestępstwami, które są przedmiotem postępowań przyspieszonych, przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy przeciwko wolności, przeciwko mieniu. W przypadku klientów firmowych, często są to przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Artykuł napisany współpracując z adwokatkujawskopomorskie.pl