Co oferują biura rachunkowe?

Prowadząc firmę nie zawsze jest konieczne zatrudnienie księgowego, zwłaszcza gdy działalność nie jest skomplikowana, gdy przedsiębiorstwo jest małe lub znajduje się w początkowej fazie funkcjonowania.

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowym może być jednak ryzykowne, nawet w przypadku gdy przedsiębiorca ma ku temu odpowiednie wykształcenie i praktyczne przygotowanie. Może się bowiem okazać, iż comiesięczne rozliczenia będą zajmować zbyt dużo czasu, skutkując zaniedbaniem kwestii zarządczych lub marketingowych. Bez względu na formę prawną przedsiębiorstwa warto w niektórych przypadkach przekazać kwestie księgowe w ręce firmy zewnętrznej prowadzącej usługi księgowe wrocław. Forma współpracy z biurem rachunkowym jest zazwyczaj każdorazowo uzgadniania indywidualnie z klientem, podobnie jak wynagrodzenie. Każde przedsiębiorstwo ma przecież inną specyfikę, generuje różną ilość dokumentów w ciągu miesiąca, a także w zależności od formy prawnej wymaga innego rodzaju prowadzenia ksiąg i rozliczeń z urzędem skarbowym. W przypadku działalności gospodarczych prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest dużo mniej czasochłonne i mniej skomplikowane od pełnej księgowości wymaganej dla spółek prawa handlowego. Zazwyczaj każde biuro rachunkowe ma orientacyjne cenniki usług podstawowych, dzięki czemu można porównać oferty konkurencyjnych firm i wybrać dla siebie najkorzystniejszą. Wiele biur oferuje także usługi obejmujące kwestie pracownicze.

Obsługa kadrowa może dotyczyć jedynie comiesięcznego obliczania płac i prowadzenia rozliczeń z ZUS, ale także np. prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy czy ewidencji urlopów. W wielu biurach księgowych można także liczyć na doradztwo podatkowo – prawne, pomoc w zarządzaniu finansami firmy, a nawet pozyskiwaniu środków unijnych.