Badanie poligraficzne – skuteczna metoda wykrywania kłamstw?

 

Podczas badania poligraficznego rejestrowane oraz zapisywane są parametry fizjologiczne takie jak cykl oddechowy, zmiany ciśnienia krwi oraz tętna, zmiany przewodności elektrycznej skóry, aktywność naczynioruchowa koniuszków palca dłoni, a także aktywność motoryczna. Parametry te zmieniają się podczas kiedy badany wypowiada kłamstwo.

Czym jest poligraf?

badanie poligraficzneDzięki badaniu poligraficznemu możliwe jest zarejestrowanie wszystkich zmian wymienionych powyżej, a następnie zinterpretowanie ich. Samo badanie poligraficzne złożone jest z kilku etapów. Pierwszym z nich jest rozmowa przed testowa, która zwykle przyjmuje formę ustrukturyzowaną bądź półustrukturyzowaną. Osoba przeprowadzająca badanie może wybrać jeden z pośród ogromnego zasobu testów. Ma ona nawet możliwość wyboru testów, które doskonale sprawdzają się przed zatrudnieniem pracownika. Do samego badania wykorzystywany jest wielokanałowy aparat, który rejestruje wspomniane wyżej procesy fizjologiczne. Urządzenie to swoje zastosowanie w pierwszej kolejności odnalazło w kryminalistyce. Jego zadaniem jest ujawnienie, czy osoba badana ma jakąkolwiek wiedzę na temat zdarzenia. W tym celu podczas badania zadany zostaje szereg pytań, które staja się bodźcami wywołującymi konkretne reakcje badanego organizmu. W wielu przypadkach dowód wynikający z przeprowadzonego badania nie jest jednak dopuszczalny, a samo badanie budzi wiele kontrowersji. Głównym tego powodem jest brak naukowych dowodów, czy poligraf jest urządzeniem w pełni wiarygodnym.

Mimo, że poligraf budzi tak wiele kontrowersji, jego zastosowanie jest nieocenione w wielu dziedzinach życia. Nawet jeśli jego wyniki nie są miarodajne, osoba poddawana badaniu w obawie może podać nam wymagane informacje. To właśnie z tego względu miejsce stosowania poligrafu nie ogranicza się już tylko i wyłącznie do kryminalistyki.

Więcej o badaniach poligraficznych dowiedzieć się można na: https://bez-klamstw.pl/