Autoklawy – urządzenia do sterylizacji

Medyczne sterylizatory parowe są stosowane w placówkach służby zdrowia do sterylizacji przedmiotów odpornych na ciepło i wilgoć, takich jak narzędzia chirurgiczne, wszczepione urządzenia medyczne oraz obłożenia i pościel chirurgiczna. Cykle stosowane w medycznych sterylizatorach parowych są opracowywane i walidowane zgodnie z uznanymi standardami branżowymi.

Medyczne autoklawy (sterylizatory) parowe

autoklawy do sterylizacji narzędziSterylizatory parowe stosowane w służbie zdrowia muszą być dopuszczone do użytku przez Urząd ds. Żywności i Leków zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Wszystkie parametry pracy autoklawu powinny spełniać odpowiednie normy europejskie. Czynnikiem sterylizującym w autoklawie jest para. Jest ona idealna do niszczenia mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Istnieją dwa powszechne źródła pary używanej do sterylizacji: szpitalne systemy kotłów parowych i samodzielne kotły elektryczne. W obu przypadkach konieczne jest dostarczanie wody uzdatnionej, aby usunąć całkowite rozpuszczone substancje stałe. Każdy system powinien być zaprojektowany, monitorowany i konserwowany w celu zapewnienia, że jakość, czystość i ilość dostarczanej pary są odpowiednie do efektywnej obróbki sterylnej. Producenci oferują autoklawy do sterylizacji narzędzi, które można podłączyć do zasilania parą z budynku lub szpitala, a także modele wyposażone w samodzielne elektryczne generatory pary.

Inne dostępne autoklawy są wyposażone w opcję podwójnej pary (z możliwością zmiany źródła zasilania parą w zależności od dostępności pary w budynku) dostosowaną do wymagań użytkownika. Generator pary w autoklawie jest wbudowany lub wolnostojący, w zależności od wielkości komory. Jakość pary jest kluczowa dla prawidłowego działania autoklawu.